OV DWWZ

Ondernemersvereniging DWWZ is één van de 6 ondernemersverenigingen die de gemeente Westerveld in Zuid West Drenthe rijk is. 

DWWZ staat voor Doldersum, Wateren, Oude Willem en Zorgvlied en grenst aan de provincie Friesland. Grote en kleine ondernemers uit deze dorpen kunnen zich bij Ondernemersvereniging DWWZ aansluiten om een bijdrage te leveren aan onderlinge samenwerking, het in stand houden van een goed ondernemersklimaat en de leefbaarheid in de dorpen.

Waar de totale gemeente Westerveld ongeveer 20.000 inwoners heeft (ruim 2500 bedrijven), zijn er in het DWWZ werkgebied slechts een paar honderd inwoners. Hierdoor is de onderlinge betrokkenheid tussen inwoners en ondernemers groot.

Ondernemersvereniging DWWZ heeft als doel om de onderlinge samenwerking tussen aangesloten ondernemers en andere ondernemersverenigingen binnen de gemeente te stimuleren en een onmisbare schakel te vormen tussen leden, gemeenschap en gemeente.. 

Om de gewenste interactie en communicatie vorm te geven; zitten er één of twee mensen vanuit het dagelijks bestuur DWWZ in Stichting Koepel Ondernemend Westerveld. Vanuit die overleggen kunnen samenwerkingsverbanden ontstaan met gemeenteambtenaren of branche-specifieke ondernemers; zowel binnen de gemeente als gemeente-overstijgend.

Ondernemersvereniging DWWZ haalt haar inkomsten uit een jaarlijks onder haar leden te heffen lidmaatschapsbedrag. Dankzij een DWWZ kernbudget vanuit Ondernemend Westerveld kunnen onder voorwaarden, financiële tegemoetkomingen worden toegekend, aan projecten vanuit ondernemers die de lokale economie of leefbaarheid ten goede komen.